لطفا قبل از هرگونه سوال در مورد نحوه ی استفاده از ای پی پورت و یوزر و پسورد و دانلود مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید NARGOL

جزوه تکنولوژی قند بهزاد رو هم به طور رایگان دانلود بفرمایید

جزوه تکنولوژی لبنی رو هم به طور رایگان دانلود بفرمایید

جزوه میکروب عمومی رو هم به طور رایگان دانلود بفرمایید

جزوه تکنولوژی کنسرو رو هم به طور رایگان دانلود بفرمایید

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رو هم به طور رایگان دانلود کنید

جزوه اصول نگهداری مواد غذایی رو هم به طور رایگان دانلود کنید

جزوه تکنولوژی گوشت صنایع غذایی رو هم به طور رایگان دانلود کنید

چزوه بهداشت مواد غذایی رو هم به طور رایگان دانلود کنید

جزوه تکنولوژی غلات دکتر کدیور رو هم میتونید به طور رایگان دانلود کنید

جزوه تکنولوژی روغن مبحث جز به جز سازی روغن را به طور رایگان دانلود بفرمایید   

جزوه رایگان اصول مهندسی صنایع غذایی را به طور رایگان دانلود بفرمایید

جزوه تکنولوژی روغن را به طور رایگان دانلود بفرمایید
جزوه صنایع لبنی نصیرپور

جزوه آزماشگاه تکنولوژی قند را به طور رایگان دانلود بفرمایید
جزوه تکنولوژی کنسرو صنایع غذایی نصیرپور

جزوه ی اصول فراوری محصولات غذایی نصیرپور

جزوه ی صنایع لبنی تکمیلی نصیرپور

فرمولاسیون های غذایی نصیرپور

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی صنایع غذایی پارسه

جزوه اصول نگهداری و روغن و کنسرو پارسه

جزوه اصول طراحی صنایع غذایی دکتر شاهدی

جزوه تکنولوژی قند هنرور

جزوه تکنولوژی لبنی صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی دوسویه صنایع غذایی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

جزوه اصول مهندسی صنایع غذایی رضوی

 جزوه اصول نگهداری مواد غذایی قدوسی


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوات اساتید برتر صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
www.starters.blogfa.com     password

 

http://www.4shared.com/zip/-kipyX67ce/____.html

 

 


برچسب‌ها: جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی نیکوپور دانلود رایگان
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
 

http://www.4shared.com/zip/hgfBmX94ce/____.html

 

 

 

www.starters.blogfa.com      password


برچسب‌ها: جزوه شیمی مواد غذایی حامدی دانلود صنایع غذایی رایگ
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/1dNgqQ4jce/____.html

 

 

www.starters.blogfa.com      password


برچسب‌ها: جزوه شیمی مواد غذایی ازادمهر صنایع غذایی دانلود را
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
www.starters.blogfa.com      password

 

http://www.4shared.com/zip/rPyvAxCCba/____.html


برچسب‌ها: جزوه لبنی حصاری دانلود رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/xgFZv6dlce/_____.html

این جزوه مربوط به مبحث پمپ ها میباشد

www.starters.blogfa.com     password


برچسب‌ها: جزوه اصول مهندسی فرهودی رایگان دانلود
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
جلد اول و دوم را دانلود بفرمایید

 

http://www.4shared.com/zip/YKlqGa7Tce/____.html

 

http://www.4shared.com/zip/g9azTrnbce/_____2.html

 

www.starters.blogfa.com     password


برچسب‌ها: جزوه تکنولوژی غلات پیغمبر دوست دانلود رایگان صنایع
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/wO6_4a3Zce/_____.html

www.starters.blogfa.com     password


برچسب‌ها: جزوات صنایع غذایی رایگان دانلود اصول نگهداری قدوسی
+ نوشته شده توسط نارگل در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/aW9kir73ce/____.html

 

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر شریفان صنایع غذا
+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/2_T6qn35ce/___online.html

 

 

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوات رایگان صنایع غذایی تکتولوژی غلات کدیور
+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/J4lv009Yba/_____.html

 

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوات رایگان صنایع غذایی شیمی مواد غذایی اساتید بر
+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/Aaf9j3hyba/___online.html

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوات رایگان صنایع غذایی تخمیر شریفان
+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/aqqzf6ohce/___online.html

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوات رایگان صنایع غذایی لبنی احسانی دانلود
+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/IhO0uL26ba/___online.html

 

 

www.starters.blogfa.com  password


برچسب‌ها: جزوه میکروبیولوژی صنایع غذایی فلاحی رایگان دانلود
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/W1sKIGsUba/_____.html

 

www.starters.blogfa.com   password


برچسب‌ها: جزوه رایگان صنایع غذایی اصول طراحی کارخانه
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
www.starters.blogfa.com   password

 

 

http://www.4shared.com/zip/vGCUFdLDba/____.html


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوات صنایع غذایی خسرو شاهی لبنی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
www.starters.blogfa.com   password

 

http://www.4shared.com/zip/q3RdSy6Wce/_____.html


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوات صنایع غذایی شاعدی اصول مهندسی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/Kh7KgOsNce/_____.html

 

www.starters.blogfa.com   password


برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوات صنایع غذایی رضوی اصول مهندسی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/Q74TrFfAba/___online.html

 

www.starters.blogfa.com   password


برچسب‌ها: جزوات رایگان صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
 

password:www.starters.blogfa.com

 

http://www.4shared.com/zip/Vs5ToGvPba/___.html


برچسب‌ها: جزوه تکنولوژی قند هنرور صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
password:www.starters.blogfa.com

 

http://www.4shared.com/zip/XYnafnm3ce/___.html


برچسب‌ها: دیکشنری, تخصصی, دوسویه, صنایع غذایی
+ نوشته شده توسط نارگل در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
http://www.4shared.com/zip/klETPLhaba/_____.html

 

 

 

password:www.starters.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه اصول طراحی کارخانه دکتر شاهدی
+ نوشته شده توسط نارگل در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
 

password:www.starters.blogfa.com

 

http://www.4shared.com/zip/RCIHHReEba/____.html


برچسب‌ها: جزوه اصول نگهداری و روغن و کنسرو پارسه
+ نوشته شده توسط نارگل در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت |
دانلود کنید

 

 

password

 

www.starters.blogfa.com


برچسب‌ها: پارسه صنایع غذایی میکروبیولوژی صنایع غذایی رایگان
+ نوشته شده توسط نارگل در سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴ و ساعت |
دانلود کنید

passwordwww.starters.blogfa.com


برچسب‌ها: جزوه رایگان صنایع غذایی میکروبیولوژی
+ نوشته شده توسط نارگل در سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴ و ساعت |
سلام...سایت ایران پیپر

که شاهکار بچه های سایت وی ار  هست یه نمونه ایرانی خوبه که مطمینا پیشرفت میکنه خیلی بهتر میشه ازش استفاده کنین


برچسب‌ها: یوزر و پسورد ساینس دایرکت
+ نوشته شده توسط نارگل در سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ و ساعت |
http://sci-hub.cc/

http://sci-hub.io/


برچسب‌ها: یوزر پسورد ساینس دایرکت
+ نوشته شده توسط نارگل در سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ و ساعت |
دانش پژوه گرامي
با آرزوی سلامتی، شادمانی و موفقیت برای شما
به آگاهی می رساند:
" گروه پژوهشي ماندگـار" آماده ارائه مشاوره در خصوص انتخاب موضوع، تهيه پروپوزال و انجام پايان نامه‌هاي دانشجوئي مبتني بر مشاركت دوجانبه مي ‌باشد.
شايان ذكر است در فرآيند پژوهشی پیشنهادی انجام پايان نامه، ضمن تحقق اهداف از پيش تعيين شده (تهيه و تدوين رساله)؛ ضمن ارائه مشاوره لازم در خصوص محتوای علمي، آشنائي با فلسفه و روش تحقيق، تكنيك‌هاي انجام پژوهش، جمع آوري داده و تجزيه تحليل‌هاي آماري، زمینه تسلط شما بر كليه مراحل پژوهش نیز فراهم می گردد.
در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره 09121169555 تماس حاصل فرمائيد.
گروه پژوهشي ماندگار
پست الکترونیک: ir.pajouhesh@gmail.com

+ نوشته شده توسط نارگل در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت |
 
 
User: 20084019007
Pass: 12345678
 
 
 
booksc.org

bookfi.org
 
 
 
 
213.233.161.195
3128
اين بالايي پروكسي دانشگاه صنعتي شريفه
 
اينم دانشگاه fodun هست
 
تست كنين ديتا بيسها رو
222.66.115.229
80
 

http://202.120.227.56:3210/ej/ej.htm

 

 

150.140.151.150
3128

http://www.heal-link.gr/per_pub.php

+ نوشته شده توسط نارگل در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت |
http://scienceservant.com/forum

 

 

نياز به كد دعوت نداره

به خاطر اينكه جديدا رفته روي سرور جديد ممكنه براي ورود به مشكل برخورد كنين ولي تا چند وقت ديگه مشكل حله

+ نوشته شده توسط نارگل در سه شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت |